Diễn đàn

Liên kết, hợp tác cùng phát triển - Xu hướng hội nhập quốc tế và thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

Thời gian: Thứ sáu, ngày 11 tháng 12 năm 2020 

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam

chủ trì điều hành

Phó Thủ tướng Chính phủ

Trịnh Đình Dũng

Thứ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trần Quốc Phương

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lê Minh Hoan

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Nguyễn Ngọc Bảo

- Đại diện Lãnh đạo Đảng và Nhà nước
- Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương
- Đại diện UBND, Sở KH&ĐT, Sở NN&PTNT, Liên minh Hợp tác xã của 63 tỉnh/thành phố
- Hợp tác xã, Tổ hợp tác, doanh nghiệp, hiệp hội, ngành hàng
- Các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện một số tổ chức quốc tế
- Cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông

 500+

Đại biểu

Nội dung chương trình

  • Phát triển kinh tế hợp tác thông qua liên kết giữa các thành viên hợp tác xã, giữa các hợp tác xã và với các thành phần kinh tế để hình thành chuỗi giá trị bền vững, tăng sức cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống cho thành viên và người dân
  • Thúc đẩy quan hệ giữa Chính phủ và cộng đồng Kinh tế hợp tác nhằm hướng tới xây dựng hành lang pháp lý, môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã tại Việt Nam phát triển
  • Trao đổi về vấn đề tín dụng và phục hồi sản xuất cho hợp tác xã sau đại dịch COVID-19, thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế
  • Trao đổi về kinh nghiệm và các vấn đề phát triển hợp tác xã trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0

Chương trình

11.30 - 12.00:

- Phó Thủ tướng Chính phủ kết luận và bế mạc Diễn đàn

Bế mạc

- Hội thảo bên lề: Thúc đẩy mô hình HTX hỗ trợ nông dân Việt Nam phục hồi sản xuất sau đại dịch COVID-19 và thích ứng với biến đổi khí hậu, hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

- Hội thảo bên lề: Thúc đẩy khả năng tiếp cận vốn vay cho HTX

- Trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các Hợp tác xã

Ngày 10-11/12:

Ngày 10/12
(14.00 - 17.00)

Hoạt động bên lề Diễn đàn
PHIÊN 1: Xây dựng và phát triển hợp tác xã trong thời kỳ 4.0

- Liên kết giữa các hợp tác xã để gia tăng năng lực cạnh tranh, thích ứng hội nhập và biến đổi khí hậu. Kinh nghiệm quốc tế và áp dụng vào Việt Nam

- Vai trò của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong việc hỗ trợ HTX

10.30 - 11.30:

PHIÊN 2: Liên kết, hợp tác cùng phát triển

- Đa dạng hóa mô hình quản trị hoạt động của HTX nông nghiệp tham gia chuỗi giá trị nông sản nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

- Kinh nghiệm trong hỗ trợ, liên kết sản xuất với các thành viên là tổ hợp tác, nông dân

Đăng ký

Khai mạc

9.00 - 10.20: 

- Đại biểu chụp ảnh cùng Lãnh đạo Đảng và Nhà nước

- Hợp tác xã thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (kinh nghiệm quốc tế)

- Cơ hội và thách thức cho kinh tế thành viên, hợp tác xã, tổ hợp tác trong thập kỷ tới.

- Chủ trương của Đảng và vai trò của hợp tác xã trong thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng phó với đại dịch Covid-19

- Một số hỗ trợ cần được chú trọng để phát triển hợp tác xã trong thập kỷ tới

8.30 - 9.00:

- Khai mạc Diễn đàn

8.00 - 8.30:

- Đăng ký đại biểu

- Cơ hội và thách thức đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã tại địa phương trong thời kỳ mới

Phát biểu của các lãnh đạo

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới, Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã phát biểu chỉ đạo Diễn đàn 

Phát biểu của các Hợp tác xã

Phát biểu của HTX tiêu biểu 
Phát biểu của Đại diện các Nhà tài trợ

Thời gian đến Diễn đàn còn lại

00
00
00
00

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Nhà tài trợ

Tất cả những gì bạn mong muốn đều có thể tiếp cận, trao đổi khi tham gia Diễn đàn Kinh tế hợp tác, Hợp tác xã năm 2020

Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2020 là phương thức thích hợp, tạo điều kiện cho các hợp tác xã, tổ hợp tác và thành viên phản ánh tiếng nói, nguyện vọng, thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng khó khăn vướng mắc, cũng như đề xuất về chính sách đối với các cơ quan quản lý Nhà nước.

Diễn đàn giúp thúc đẩy quan hệ giữa Chính phủ và cộng đồng Kinh tế hợp tác nhằm hướng tới xây dựng hành lang pháp lý, môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã tại Việt Nam phát triển

Tăng cường quan hệ Chính phủ - HTX

Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2020 có sự tham gia của nhiều Hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu biểu, là cơ hội để tổng kết, đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển mô hình trong năm 2020.

Đồng thời Diễn đàn cũng giúp các hợp tác xã nhận diện rõ hơn các cơ hội, thách thức, những vấn đề mới trong phát triển Kinh tế hợp tác trong thời kỳ mới, thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm


Với sự tham gia của hơn 200 hợp tác xã, doanh nghiệp, hiệp hội, ngành hàng, với các gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm, Diễn đàn là dịp tăng cường giao thương hợp tác giữa các hợp tác xã, tổ hợp tác với nhau, cũng như với các doanh nghiệp, hiệp hội, ngành hàng.

Diễn đàn tạo cơ hội đẩy mạnh hợp tác, kết nối thị trường, khoa học, công nghệ. thúc đẩy liên kết các nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, cập nhật các kiến thức, công nghệ tiên tiến của thế giới, tăng cường hợp tác, giao thương và chuyển giao công nghệ.

Cơ hội giao thương, hợp tác

Cơ hội khi tham gia

Đăng ký tài trợ và
tham dự chương trình

Ban tổ chức gửi giấy mời trực tiếp cho các đại biểu khối Bộ, Ngành, các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Nhà Tài trợ, Khách mời và Báo chí truyền thông .

Đối với các đại biểu đăng ký tham dự qua website, Ban tổ chức xác nhận tham dự và thông báo qua email. 

Vui lòng đăng ký tham dự "Diễn đàn Kinh tế hợp tác, Hợp tác xã năm 2020" tại đây:

Lưu ý: Xin vui lòng đăng ký trước ngày 07/12/2020 

đăng ký tham dự

tài liệu diễn đàn

Thư viện hình ảnh

video

Liên hệ
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cục Phát triển Hợp tác xã
Email: cucpthtx@mpi.gov.vn

Trụ sở văn phòng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 0987899935 (Ms.Hồng)

Ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế hợp tác, Hợp tác xã năm 2020

Đăng ký

Đại biểu khối cơ quan trung ương
Đại biểu địa phương, Doanh nghiệp, hợp tác xã,...
Chuyên gia, đối tác quốc tê
Báo chí, truyền thông
00
00
00
00

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Xác nhận
tham dự

Đăng ký tham dự,tài trợ

Đăng ký

Tham dự Diễn đàn 11/12
Tham dự Hội thảo về Chính sách tín dụng
Tham dự Hội thảo về HTX nông nghiệp
Đăng ký tài trợ chương trình
Đăng ký trưng bày, giới thiệu sản phẩm
Bộ, Ban, Ngành Trung ương
Địa phương, Hợp tác xã, Doanh nghiệp
Chuyên gia, Tổ chức quốc tế
Báo chí truyền thông
00
00
00
00

Ngày

Giờ

Phút

Giây